Paano mai-tweet ni Donald Trump ang kanyang paraan sa isang hamon sa 25th Amendment

Ang maling pag-uugali ni Donald Trump ay hindi maalis sa kanya sa ilalim ng 25ikaPagbabago, tuldok. Ang mga Congressional Democrats kabilang si Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.), mga progresibong botante, at hindi kailanman-Trump Republicans ay bumili sa isang kamalian: na ang 25ikaAng pag-amyenda ay isang mabisang daan para maalis dahil sa mahabang listahan ng mga hinaing laban sa pangulo. Hindi ito mangyayari dahil bagaman hindi maaaring tanggalin ng pangulo ang Kongreso, tiyak na maaari niyang tanggalin ang Gabinete kung gagawa sila ng pagtatangka.Ano ang 25ikaPinapayagan ng susog

Sa ilalim ng Seksyon IV ng 25ikaSusog, ang bise presidente at mayorya ng gabinete ay maaaring magpadala ng liham sa pangulong pro-tempore ng Senado at sa speaker ng Kamara na nag-aabiso sa kanila na hindi kayang gampanan ng pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang opisina. Kapag nangyari iyon, ang bise presidente ang gaganap sa tungkulin bilang gumaganap na pangulo at ang pangulo ay (pansamantalang) tinanggal sa kanyang mga tungkulin. Maaaring ipaalam ng pangulo sa pamunuan ng kongreso na walang incapacity na umiiral at maliban na lang kung hindi magkasundo ang bise presidente at mayorya ng gabinete, muling gaganapin ng pangulo ang kanyang mga tungkulin. Kung hindi, ang dalawang-katlo ng parehong kapulungan ng Kongreso ay kinakailangan na bumoto upang permanenteng ipagkaloob ang titulo ng gumaganap na pangulo sa bise presidente.

Kawalan ng kakayahan, hindi kawalan ng kakayahan, ang idinisenyo upang tugunan

kung gaano karaming tao ang pumunta sa kalawakan

Ang 25ikaAng pag-amyenda ay inilaan upang harapin ang isang sitwasyon kung saan ang pangulo ay walang kakayahan ngunit buhay pa rin. Isipin ang isang senaryo kung saan ang pangulo ay dumanas ng matinding stroke. Ang stroke ay naglagay sa kanya sa isang persistent vegetative state. Hindi siya makapag-discharge sa katungkulan ngunit, dahil hindi pa siya namatay, ang bise-presidente ay hindi maaaring umako sa pagkapangulo sa normal na paraan. Bago ang pagpasa ng 25ikaAmendment, walang constitutional remedy para sa ganitong sitwasyon. Ang ganitong sitwasyon ay totoo—ang ganitong krisis sa medikal ay nangyayari sa mga Amerikano araw-araw—at kung ito ay nagpahirap sa isang presidente, ang mga stake ay magiging malalim.mga kometa meteor at asteroid

Ang layunin ng 25ikaAng pag-amyenda ay hindi upang alisin ang mga kapangyarihan ng pangulo dahil hindi sumang-ayon ang mga tao sa pangulo o dahil kinuwestiyon nila ang kanyang hatol. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang mga pag-uugali at pagkilos ni Pangulong Trump sa opisina ay nagmumungkahi na siya ay dumaranas ng ilang depekto sa pag-iisip o iba pang sikolohikal na karamdaman na nagiging dahilan upang hindi niya magawang gampanan ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang opisina. Gayunpaman, hindi idineklara ng mga manggagamot ng pangulo na totoo iyon. Maaaring hindi sumasang-ayon ang mga tao sa pangulo, tanungin ang kanyang mga motibo, o kinuwestyon pa nga ang kanyang kakayahan sa panunungkulan, ngunit sa maikling pagsusuri sa medikal na nagsasabi kung hindi, siya ang indibidwal na pinatunayan ng Kongreso, sa pamamagitan ng pagbilang ng mga boto sa elektoral, ay ang nararapat na nahalal na pangulo ng United Estado.

Kung susubukan ito ng Gabinete, maaaring sibakin sila ni Trump bago ito makarating sa Kongreso

Kung ang bise presidente at ang mayorya ng gabinete ay nagpasya na may mali sa mental na kapasidad ng pangulo na gampanan ang kanyang mga tungkulin, maaari ba nila siyang tanggalin? Ganap. Ngunit paano, eksaktong gagana iyon at ano ang magiging mga hadlang? marami naman. Una, ang gayong pagsisikap ni Bise Presidente Mike Pence at ng mayorya ng gabinete ay kailangang gawin nang palihim. Ang sinumang nagsimula ng gayong pagsisikap ay kailangang ganap na makatiyak na mayroon silang sapat na suporta, at maaari lamang lumapit sa mga indibidwal na gustong mag-sign on. Kung ang isang opisyal ng gabinete ay lumapit sa sinumang hindi gustong pumirma ng isang liham sa pamunuan ng kongreso upang tawagan ang 25ikaAng pag-amyenda, ang taong iyon ay maaaring—at malamang na—aabisuhan ang pangulo. Ang pangulo ay maaaring magsimulang magpaputok sa alinmang miyembro ng gabinete ay o pinaniniwalaan na nagtatanghal ng isang 25ikaInterbensyon sa pagbabago. Dahil ang bawat miyembro ng gabinete ay naglilingkod sa kasiyahan ng pangulo, bawat isa ay maaaring masibak sa anumang dahilan na naisin ng pangulo.Bukod dito, ang ganitong pagsisikap ay mangangailangan ng lagda ng bise presidente. Kung naniniwala si Mr. Pence na ang kanyang pag-akyat sa tungkulin ng gumaganap na presidente ay mabubuhay sa pulitika sa ilalim ng ganoong pangyayari, niloloko niya ang kanyang sarili. Ang suporta ng pangulo sa mga botante ay mangangahulugan na si Mr. Pence ay makikita bilang isang taksil na nagsagawa ng kudeta para sa kanyang sariling pampulitikang pagsulong. Dahil nahalal ang tiket ng Trump-Pence dahil sa kumbinasyon ng mas kaunti sa 80,000 boto na kumalat sa tatlong estado noong 2016, mahirap isipin na siya ay mabubuhay na maghanap ng sarili niyang termino sa paparating na halalan sa pagkapangulo.

Kahit na nagawa ni G. Pence at ng mayorya ng gabinete ang gayong interbensyon, kailangan itong suportahan ng Kongreso sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto sa parehong kamara—isang bagay na napansin ko noon ay isang pamantayang mas mataas kaysa sa impeachment at pagtanggal. Ipagpalagay na ang lahat ng Congressional Democrats ay bumoto na tanggalin ang presidente sa puwesto nang permanente, 18 Republican senators at 98 Republican House member ang kailangang pumirma—isang resulta na magiging pulitikal na makakasira sa kanila gaya ng magiging epekto nito kay Mr. Pence.

ano ang kilala ni magellan

Ang politika ay hindi gumagawa para sa isang senaryo kung saan si Pangulong Trump—sa kanyang kasalukuyang sitwasyon—ay aalisin sa ilalim ng 25ikaSusog. Ang pangulo ay maaaring labanan ito sa eksaktong parehong paraan kung paano niya binuo ang kanyang celebrity persona: sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga tao.Ano ang maaaring gawin sa isang pabagu-bagong presidente?

Sa huli, ang paghihiwalay ng mga kapangyarihan sa loob ng Saligang Batas ay nagbibigay-daan para sa isang paraan upang maalis ang isang pangulo mula sa katungkulan dahil ang kanyang pag-uugali ay napakalihis na nagbabanta sa Republika at/o sa kaligtasan at seguridad ng Estados Unidos. Ang hakbang na iyon ay magiging impeachment. Ang opisyal na pamantayan para sa impeachment ay nagsasangkot ng paggawa ng matataas na krimen at misdemeanors. Gayunpaman, ang impeachment ay isang pampulitikang proseso. Maaaring i-impeach at tanggalin ng Kongreso ang isang presidente sa anumang dahilan na gusto nila at walang pagsusuri sa kapangyarihang iyon.

Higit pa rito, ang impeachment at pagtanggal ay nangangailangan ng mas mababang pamantayan kaysa sa pagtanggal sa ilalim ng 25ikaPagbabago: isang simpleng mayorya sa Kapulungan ng mga Kinatawan at isang dalawang-ikatlong mayorya sa Senado ng U.S. Hindi maaaring tanggalin ng pangulo ang mga miyembro ng sangay ng lehislatura, kaya pinoprotektahan ang proseso ng impeachment mula sa interbensyon ng pangulo sa mga paraan ng 25ikaAng pag-amyenda ay hindi. Kung ang Kongreso ay sobrang takot na ang kalusugan ng isip o sikolohikal na estado ng pangulo ay isang banta sa bansa, dapat kumbinsihin ng mga miyembro ang kanilang mga kasamahan bilang ganoon at dalhin ang argumentong iyon sa mga tao.Gayunpaman, ang pampulitikang katotohanan ay ibang-iba. Ang suportang pampulitika para kay G. Trump ay makakaapekto sa mga Congressional Republican sa parehong paraan na makakaapekto ito kay Vice President Pence. Kung ano ang tatakpan ni Pangulong Trump ng isang kudeta—sa Twitter, sa totoong oras—ay magbibigay daan sa isang pag-unawa sa kanyang pinaka-masigasig na mga tagasuporta na ang mga Republikano ay kasabwat sa kanyang pagtanggal. Walang ipagtatanggol si Mr. Trump sa kanyang pagpuna, at alam ito ng mga nahalal na opisyal ng Republikano. Gaano man kapahamak ang tingin nila sa pangulo (bagama't sa palagay ko karamihan ay hindi), ang kanilang sariling mga pampulitikang kinabukasan ay malapit na nakatali sa kanya.

Pagtanggal sa ilalim ng 25ikaAng pag-amyenda ay kasalukuyang hindi isang tunay na opsyon; ang impeachment at pagtanggal ay hindi rin. Hindi rin ito malamang na maging opsyon pagkatapos ng midterms. Gaano man karaming tao ang nabigla sa mga pag-uugali, pagkilos, at pagpili ng patakaran ng pangulo, ang Kongreso ang kailangang kumilos. Kung wala ang mga boto, at maliban sa isang matinding pagbabago sa pulitika o pisikal na kalusugan ng presidente, siya ay magiging presidente hanggang sa Enero 20, 2021.

Ingles na reyna o prinsesa