Paano naapektuhan ng epidemya ng opioid ang lakas paggawa ng U.S., county-by-county

Noong 2016, ang Princeton economist na si Alan Krueger ay gumawa ng mga headline na may nakakagulat na natuklasan na halos kalahati ng mga lalaking nasa prime age (o mga lalaking nasa edad 25 hanggang 54) na wala sa labor force ay umiinom ng gamot sa sakit araw-araw. Dalawang-katlo ng mga lalaking iyon—o mga 2 milyon—ay kumukuha reseta gamot sa pananakit araw-araw.Sa taglagas na ito, naglathala si Krueger ng isang follow-up sa pananaliksik na iyon, na tinitingnan ang mga implikasyon ng lakas paggawa ng epidemya ng opioid sa isang lokal at pambansang antas. Ang bagong papel at data , na inilathala sa Fall 2017 na edisyon ng Brookings Papers on Economic Activity , ay gumagawa ng isang malakas na kaso para sa pagtingin sa epidemya ng opioid bilang isang driver ng pagbaba ng mga rate ng pakikilahok ng lakas paggawa.

Sa katunayan, iminumungkahi ni Krueger na ang pagtaas sa mga reseta ng opioid mula 1999 hanggang 2015 ay maaaring magdulot ng humigit-kumulang 43 porsiyento ng naobserbahang pagbaba sa paglahok ng lakas-paggawa ng mga lalaki sa parehong panahon, at 25 porsiyento ng naobserbahang pagbaba sa paglahok ng lakas paggawa ng kababaihan.

Ang rate ng partisipasyon ng lakas-paggawa—ang proporsyon ng mga taong nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho sa U.S.—ay bumababa mula noong unang bahagi ng 2000s, na umabot sa halos 40-taong pinakamababa na 62.4 porsiyento noong Setyembre 2015. Noong 2016, ang Italy ang nag-iisang O.E.C.D. bansang may mas mababang rate ng pakikilahok sa lakas-paggawa ng mga prime age na lalaki kaysa sa U.S., at ang rate ng paglahok ng mga babaeng Amerikano ay bumagsak mula sa nangungunang grupo ng O.E.C.D. mga bansa hanggang sa malapit sa ibaba.

na bumubuo sa karamihan ng populasyon ng antarctica

Iminumungkahi ng papel ni Krueger na, kahit na ang karamihan sa pagbaba ay maaaring maiugnay sa isang tumatanda na populasyon at iba pang mga uso na nauna sa Great Recession (halimbawa, tumaas na pagpapatala sa paaralan ng mga nakababatang manggagawa), ang pagtaas sa mga rate ng reseta ng opioid ay maaari ring maging isang mahalagang papel. papel sa pagbaba, at walang alinlangang nagpapalubha sa problema dahil maraming tao na wala sa lakas-paggawa ang nahihirapang bumalik sa trabaho dahil sa pag-asa sa gamot sa sakit.Isinasaad ng pananaliksik ni Krueger na ang mga pagkakaiba sa rehiyon sa mga medikal na kasanayan ay nakakaapekto sa bahagi ng populasyon na umiinom ng gamot sa sakit, maging ang pagkontrol para sa kalagayan ng kalusugan at kapansanan ng populasyon. Ang 10 porsiyentong pagtaas sa dami ng mga opioid na inireseta sa bawat kapita sa isang county ay nauugnay sa isang 1 porsiyentong pagtaas sa bahagi ng mga indibidwal na nag-uulat na umiinom ng gamot sa sakit sa anumang partikular na araw, na pinapanatili ang kalusugan at iba pang mga salik na hindi nagbabago.

Upang maunawaan ang mga epekto ng labor force ng mga rate ng reseta ng opioid sa buong U.S., iniugnay ni Krueger ang mga rate ng reseta ng opioid sa antas ng county noong 2015 sa data ng indibidwal na antas ng lakas paggawa noong 1999-2001 at 2014-16.

Sa nakalipas na 15 taon, mas bumaba ang rate ng partisipasyon ng lakas paggawa sa mga county kung saan mas maraming opioid ang inireseta. Narito ang isang county-by-county na pagtingin sa kaugnayan sa pagitan ng pagbabago sa rate ng partisipasyon ng labor force sa antas ng estado at rate ng reseta ng opioid sa antas ng county:

Mapa: Pinagsamang epekto ng mga rate ng reseta ng opioid at pagbabago sa rate ng partisipasyon ng labor force, mga nasa hustong gulang na nasa hustong gulang, edad 25-54Sinabi ni Krueger na, Anuman ang direksyon ng sanhi, ang krisis sa opioid at nalulumbay na pakikilahok ng lakas paggawa ay magkakaugnay na ngayon sa maraming bahagi ng US. Nangatuwiran siya na ang paghahanap ng solusyon sa ilang dekada na pag-slide sa partisipasyon ng lakas paggawa ng mga prime-age na lalaki ay dapat maging pambansang priyoridad. Ang mga lalaking nasa labas ng workforce, isinulat niya, ay nagpapahayag ng napakababang antas ng subjective na kagalingan at nag-uulat na medyo maliit ang kahulugan mula sa kanilang pang-araw-araw na gawain.

Nagtapos si Krueger:

Dahil halos kalahati ng grupong ito [mga lalaking wala sa lakas-paggawa] ay nag-ulat na nasa mahinang kalusugan, maaaring posible para sa pinalawak na saklaw ng segurong pangkalusugan at pangangalaga sa pag-iwas sa ilalim ng Affordable Care Act na positibong makaapekto sa kalusugan ng mga lalaking nasa katandaan sa hinaharap. . Ang pag-alam na halos kalahati ng NLF [wala sa lakas-paggawa] na mga lalaking nasa pangunahing edad ay umiinom ng gamot sa sakit araw-araw at ang 40 porsiyentong ulat na ang pananakit ay pumipigil sa kanila sa pagtanggap ng trabaho ay nagmumungkahi na ang mga interbensyon sa pamamahala ng pananakit ay maaaring makatulong.Para matuto pa, basahin ang buong papel at i-download ang data ni Alan Krueger mula sa Fall 2017 na edisyon ng Brookings Papers on Economic Activity .

Ang papel ni Krueger ay isa sa limang bagong papel na inilathala sa Fall 2017 na edisyon. I-browse ang edisyon upang magbasa nang higit pa tungkol sa lahat ng mga bagong natuklasan sa ekonomiya.

gmt anong oras na

Pagwawasto : Ang post na ito ay na-update noong Enero 9, 2019 upang itama ang isang error sa mga kalkulasyon ng may-akda na hindi tumpak na nag-uugnay sa 20 porsiyento ng pagbaba sa paglahok ng mga lalaki sa paggawa ng US mula 1999 hanggang 2015 sa pagtaas ng mga reseta ng opioid. Ang pagtaas sa mga reseta ng opioid ay maaaring umabot ng hanggang 43 porsiyento sa pagbaba ng partisipasyon ng mga lalaki sa paggawa sa panahong ito.