Prebendalism at Dysfunctionality sa Nigeria

Noong tag-araw ng 1977, sinubukan kong maunawaan kung ano ang mali sa Nigeria. Ang kinalabasan ay isang artikulo, Afluence and Underdevelopment: the Nigerian Experience, na inilathala makalipas ang isang taon. Sa parehong taon, habang ang paglipat mula sa pamamahala ng militar tungo sa Ikalawang Republika ay ganap na nagpapatuloy, nakarating ako sa isa pang pag-unawa tungkol sa isang pangunahing depekto sa pulitika, ekonomiya at lipunan ng Nigerian na tinawag kong prebendalism. Pagkalipas ng tatlumpu't tatlong taon, isang internasyonal na grupo ng mga iskolar ang tinipon ni Dr. Kayode Fayemi, Gobernador ng Ekiti State, para sa isang kumperensya sa Lagos na inorganisa ni Dr. Wale Adebanwi at Ebenezer Obadare na pinamagatang, Democracy and Prebendal Politics in Nigeria: Critical Reinterpretations. Noong unang bahagi ng 2013, naglathala sila ng na-edit na dami ng mga papel na inilarawan ng isang komentarista, si Nicolas van de Walle, bilang mahalagang pagbabasa sa sinumang gustong maunawaan kung bakit ang isang bansang may napakaraming potensyal ay nananatiling nakalubog sa kahirapan.Kasunod ng kumperensya noong Setyembre 2011, maraming komentaryo ang lumabas sa Nigerian print at online media. Sinabi ni Bankole Oluwafemi sa kanyang blog sa kanyang mga kapwa Nigerian: napakapamilyar mo sa konseptong ito [prebendalism], maaaring hindi mo lang ito alam. Nagbigay ng angkop na paliwanag si Segun Ayobolu: nadama ng mga naninirahan sa pampublikong opisina sa lahat ng antas sa ikalawang republika na ang kanilang mga posisyon ay nagbibigay sa kanila ng karapatan sa walang pigil na pag-access sa mga pampublikong mapagkukunan kung saan hindi lamang nila natutugunan ang kanilang sariling mga materyal na pangangailangan ngunit naglilingkod din sa mga pangangailangan o kagustuhan ng mga subaltern na kliyente … Ang ganitong uri ng kriminal na paglilipat ng mga pampublikong mapagkukunan para sa makasariling pribadong layunin ay nagpagutom sa pamahalaan ng mga pondo para sa pag-unlad, tumaas ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay, at nagpatindi ng hindi malusog na tunggalian at kompetisyon para sa pampublikong tungkulin na nagdulot ng malawakang kawalang-katatagan... Dalawa at kalahating dekada pagkatapos, si Propesor Joseph ang mga postulation ay nananatiling wasto gaya ng dati.

Ang mga nakapipinsalang kahihinatnan ng dysfunctional na pamamahala ay nararanasan sa lahat ng lugar ng buhay sa Nigeria. Mayroong pangunahing kontradiksyon sa pagitan ng prebendalismo at ang pagkakaloob ng mahusay na serbisyong pampubliko. Maaari bang magbago ang mga prebendal na saloobin sa opisina ng pamahalaan at, kung gayon, paano? Ang Cambridge University Press, na nag-publish ng aking aklat, Democracy and Prebendal Politics sa Nigeria: The Rise and Fall of the Second Republic, noong 1987, ay muling naglalabas ng volume na iyon sa huling bahagi ng taong ito. Habang pinag-iisipan ko ang mga publikasyong ito tatlumpu't limang taon pagkaraang makarating sa mahahalagang postulasyon, naalala ko ang utos ni Karl Marx: Ang mga pilosopo ay nagbigay-kahulugan lamang sa mundo sa iba't ibang paraan: ang punto, gayunpaman, ay baguhin ito. Ang susunod na yugto ng mahalagang proyektong ito ay higit pa sa mga kritikal na interpretasyon sa pinagsama-samang pagkilos. Upang i-prompt ang mga ganitong pagsasanay, ginagawa kong magagamit para sa karagdagang pagpapakalat ang epilogue na isinulat ko para sa mahusay na aklat ni Adebanwi at Obadare na kinabibilangan ng aking mga mungkahi para sa pagkontra sa prebendalism. Gaya ng sinabi ng kilalang iskolar na si Crawford Young, ang aklat na ito ay isang napakahalagang gabay sa postkolonyal na Nigeria [at] isang malaking kontribusyon sa pag-unawa sa pulitika ng Africa nang mas malawak.

Basahin ang buong piraso sa AfricaPlus